alegoryczny


alegoryczny
[алєґорични]
adj
алегоричний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • alegoryczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wykazujący cechy alegorii, będący alegorią : {{/stl 7}}{{stl 10}}Malowidło alegoryczne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alegoryczny — «będący alegorią, mający charakter alegorii, odnoszący się do alegorii» Utwór, obraz alegoryczny. Opowiadanie alegoryczne. Figura, postać, rzeźba alegoryczna. Kostium alegoryczny …   Słownik języka polskiego

  • miecz — 1. książk. Coś wisi, zawisło nad kimś, nad czymś jak miecz Damoklesa, Damoklesowy; wisi, zawisł nad kimś, nad czymś miecz Damoklesa, Damoklesowy «coś, jakieś niebezpieczeństwo lub nieszczęście, stale komuś grozi»: „Piknik pod Wiszącą Skałą” to… …   Słownik frazeologiczny

  • alegorycznie — «w sposób alegoryczny, jako alegoria» Przedstawić, ukazać coś alegorycznie …   Słownik języka polskiego

  • alegoryczność — ż V, DCMs. alegorycznośćści, blm rzecz. od alegoryczny Alegoryczność malowidła, posągu, utworu literackiego …   Słownik języka polskiego

  • alegoryzm — m IV, D. u, Ms. alegoryzmzmie, blm «w literaturze i sztuce, głównie średniowiecznej: tendencja do uznawania alegorii za najważniejszy środek wypowiedzi; alegoryczny charakter czegoś, alegoryczność» …   Słownik języka polskiego

  • paraboliczny — 1. «mający charakter paraboli, przypowieści; alegoryczny» Opowiadania, utwory paraboliczne. 2. «mający kształt paraboli; przypominający parabolę, półkolisty» Paraboliczny łuk mostu. Pociski leciały po linii parabolicznej …   Słownik języka polskiego

  • alegorycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób alegoryczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ująć, przedstawić coś alegorycznie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alegoryczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. alegorycznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. alegoryczny: Alegoryczność postaci. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paraboliczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} charakterystyczny dla paraboli, przypowieści; alegoryczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Paraboliczny charakter utworów. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień